Voorbeeld van de berekening van het vakantiegeld

Brutovakantiegeld, onderworpen aan een bedrijfsvoorheffing van 17,16% (afgerond)

Gegevens

Berekening

Bedrag

LONEN

 

 

(1) Loon aan 100%

 

€ 5 400,00

(2) Loon aan 108%

(1) x 1,08

€ 5 832,00

(3) Fictief loon

 

€ 0,00

(4) Basisbezoldiging voor de berekening van het vakantiegeld

(2) + (3)

€ 5 832,00

(5) Brutovakantiegeld (15,38%)

(4) x 0,1538

€ 896,96

(6) Inhouding op het dubbel vakantiegeld

(4) x 0,068 x 0,1307

€ 51,83

(7) Solidariteitsafhouding

(5) x 0,01

€ 8,97

(8) Belastbaar vakantiegeld

(5) - (6) - (7)

€ 836,16

(9) Bedrijfsvoorheffing kleiner of gelijk aan € 1 440 (17,16%)

(8) x 0,1716

€ 143,48

(10) Nettovakantiegeld

(8) - (9)

€ 692,67

(1) tot (4) Loon en fictief loon

Om uw  vakantiegeld te berekenen, worden al uw brutolonen(1) op 108% gebracht (2). Onder bepaalde voorwaarden, worden bepaalde dagen van afwezigheid (vb.: ziektedagen) in aanmerking genomen voor deze berekening (3). In dat geval wordt voor deze afwezigheidsdagen een fictief loon toegekend. Dit is per dag gelijk aan 100% van het gemiddeld dagloon dat bij de RSZ aangegeven wordt.

naar boven

(5) Brutovakantiegeld

Het brutovakantiegeld komt overeen met 15,38% (5) van de basisbezoldigingen (2+3) van het jaar dat voorafgaat aan het vakantiejaar bij de verschillende werkgevers waar u als arbeider gewerkt heeft (1).  

Het brutovakantiegeld (5) bestaat uit:

  • het enkel vakantiegeld = 8% van de basisbezoldigingen (4)
  • het dubbel vakantiegeld (5a) = 7,38% van de basisbezoldigingen (4)

naar boven

(6) Inhouding op het dubbel vakantiegeld

Een wettelijke inhouding op het dubbel vakantiegeld (5a) van 13,07% wordt aan de RSZ gestort.

naar boven

(7) Solidariteitsafhouding

De solidariteitsinhouding bedraagt 1% van het brutovakantiegeld.

naar boven

(8) Belastbaar vakantiegeld

Om het belastbaar vakantiegeld te berekenen: trek van het brutovakantiegeld (5) de inhouding op het dubbel vakantiegeld (6) en de solidariteitsinhouding (7) af.

naar boven

(9) Bedrijfsvoorheffing

In 2022 wordt deze bedrijfsvoorheffing vastgelegd op:

  • voor de belastbare vakantiegelden ≤ € 1 440: 17,16 % van het belastbaar vakantiegeld
  • voor de belastbare vakantiegelden > € 1 440: 23,22 % van het belastbaar vakantiegeld

naar boven

(10) Nettovakantiegeld

Om het nettovakantiegeld(10) te bekomen, moet het bedrag van de bedrijfsvoorheffing(9) van het bedrag van het belastbaar vakantiegeld(8) afgetrokken worden.
Het nettovakantiegeld vertegenwoordigt ongeveer 12% van de basisbezoldigingen.

naar boven

Simulatie

Om een simulatie van het bedrag van uw vakantiegeld te krijgen, ga naar 'Mijn vakantierekening'.