Berekening van de duur van de aanvullende vakantie

Berekening van de duur van de aanvullende vakantie

Het gaat om dezelfde berekeningsmethode als voor de duur van de  gewone vakantie maar met dat éne verschil dat de eerste vijf dagen aanvullende vakantie slechts aangevraagd kunnen worden na een periode van activiteit van 3 maanden (de zogenaamde "aanloopperiode").

Belangrijke opmerking: Het totaal aantal dagen gewone vakantie en aanvullende vakantie mag nooit het aantal vakantiedagen dat in verhouding tot de reeds in het vakantiedienstjaar geleverde prestaties berekend wordt, overschrijden.

Een concreet voorbeeld

Peter begint te werken op 1 juli 2021 in het arbeidsstelsel van 5 dagen per week. Zijn aanloopperiode reikt dus van 1 juli tot 30 september (ofwel 3 maanden):

  • Vanaf de laatste week van deze aanloopperiode (ofwel op 24 september 2021) kan hij 5 dagen aanvullende vakantie aanvragen die hij voor 31 december 2021 moet opnemen;
  • Vanaf de 4de maand van zijn contract (ofwel in oktober) kan hij in verhouding tot de geleverde prestaties andere dagen aanvullende vakantie aanvragen. Deze vakantie moet hij opnemen voor 31 december 2021 (ofwel maximum 5 dagen aanvullende vakantie erbovenop);
  • Vanaf 1 januari 2022 heeft hij recht op 10 dagen gewone vakantie (overeenkomstig zijn prestaties in 2021) die hij moet opnemen voor 31 december 2022.

Dankzij deze berekeningsmethode kan hij 4 weken vakantie genieten tijdens de eerste 12 maanden van zijn contract : 2 weken aanvullende vakantie in 2021 en 2 weken gewone vakantie in 2022
vac_supp

Peter kan nog twee weken aanvullende vakantie vragen in 2022. Hij zal ze echter slechts in het tweede semester 2022 kunnen opnemen (bijv. een week in oktober en één week eind december) want hij heeft in 2022 reeds recht gehad op twee weken gewone vakantie die zijn recht op vakantie voor het eerste semester dekken. Anders zou hij recht op 6 weken vakantie krijgen tijdens zijn eerste twaalf maanden werk, hetgeen hoger is dan hetgeen in de wet voorzien is.

Op die manier kan Peter 4 weken vakantie nemen in 2022 (twee weken gewone vakantie en twee weken aanvullende vakantie), hetgeen in verhouding is tot de prestaties die hij in het jaar 2022 geleverd heeft (ofwel 12 maanden werken).
 

Enkele praktische voorbeelden

Voltijds zonder einddatum contract

 

Begin van de activiteit op 01/07/2021

Begin van de activiteit op 01/11/2021

Activiteitsjaar

Recht gewone vakantie

Recht aanvullende vakantie

Recht gewone vakantie

Recht aanvullende vakantie

2021

0

10

0

0

2022

10

10*

3

17

2023

20

0

20

0

* dit recht op 10 dagen aanvullende vakantie kan slecht aangevraagd worden wanneer alle rechten op gewone  vakantie 2022 uitgeput zijn en dus niet voor de maand juli 2022 (bijvoorbeeld in september voor de eerste 5 dagen en vanaf de maand december voor de laatste 5 dagen).
 

Voltijds met einddatum contract

 

Begin van de activiteit op 01/11/2021
(einde contract op 31/03/2022)

Begin van de activiteit op 01/01/2021
(einde contract op 31/12/2021)

Activiteitsjaar

Recht gewone
vakantie

Recht aanvullende vakantie

Recht gewone
vakantie

Recht aanvullende vakantie

2021

0

0

0

20

2022

3

2

20

0

2023

5

0

0

0

 

 

Begin van de activiteit op 01/07/2021
(einde contract op 30/06/2022)

Begin van de activiteit op 01/10/2021
(einde contract op 31/03/2022)

Activiteitsjaar

Recht gewone vakantie

Recht aanvullende vakantie

Recht gewone vakantie

Recht aanvullende vakantie

2021

0

10

0

5

2022

10

0

5

0

2023

10

0

5

0

 

Halftijds bij twee werkgevers die bij 2 verschillende vakantiefondsen aangesloten zijn, zonder einddatum contract (begin van de activiteit op 01/07/2021)

Activiteitsjaar

Recht gewone vakantie

Recht aanvullende vakantie

2021

0

5 + 5 (elk vakantiefonds verhoudingsgewijs)

2022

10

5 + 5* (idem)

2023

20

0

* dit recht op 10 dagen aanvullende vakantie kan slecht aangevraagd worden wanneer alle rechten op gewone vakantie 2022 uitgeput zijn en dus niet voor de maand juli 2022 (bijvoorbeeld in september voor de eerste 5 dagen en vanaf de maand december voor de laatste 5 dagen).