Klachten management

Met welke klachten kan u bij ons terecht ?

Iedere persoon (of vereniging van personen) die ontevreden is over de dienstverlening van de RJV kan een klacht indienen.

Zo kan een klacht gaan over:

 • de kwaliteit van onze dienstverlening
 • de wachttijd op een antwoord van de RJV
 • u vindt een van onze formulieren onduidelijk
 • het onthaal aan onze loketten laat te wensen over

Het gaat dus over de dienstverlening van de RJV.

Volgende klachten zijn niet ontvankelijk:

 • anonieme klachten
 • klachten die niet onder de bevoegdheid van de RJV vallen
 • klachten met betrekking tot de reglementering
 • klachten met betrekking op feiten die langer dan één jaar voor de klacht hebben plaatsgevonden

U vindt deze informatie ook in onze folder (pdf bestandKlachten over onze dienstverlening? Laat het ons weten! (1.23 MB)).

naar boven

Hoe kan u een klacht indienen?
Via het internet

Door gebruik te maken van ons online klachtenformulier.

naar boven

Per brief, e-mail

Door het docx bestandKlachtenformulier (92 kB) af te drukken, in te vullen en ons per post terug te sturen.
U kan ook een brief of e-mail versturen maar steeds met vermelding van volgende gegevens teneinde de RJV toe te laten uw klacht te behandelen:

 • uw naam;
 • uw voornaam;
 • uw rijksregisternummer (of geboortedatum);
 • uw adresgegevens, telefoonnummer of e-mailadres.

Stuur het formulier of uw brief naar:
RJV- Dienst klachtenmanagement
Warmoesberg 48
1000 Brussel
E-mail: klachten@rjv.fgov.be

naar boven

Via de telefoon

Bel naar het nummer (+32) 02 627 97 60 en deel uitdrukkelijk mee dat het om een klacht gaat.

 

 

naar boven

Hoe zal mijn klacht behandeld worden?

Binnen de 20 kalenderdagen ontvangt u van ons een gemotiveerd antwoord.

naar boven

Toch geen oplossing?

Indien onze klachtendienst u niet of onvoldoende heeft kunnen helpen, kan u altijd terecht bij de federale Ombudsman. Hij is volledig onafhankelijk, maakt geen deel uit van de federale administratie en onderzoekt uw klacht kosteloos en onpartijdig.

Contactgegevens:
contact@federaalombudsman.be
Leuvenseweg 48 bus 6 – 1000 Brussel
Telefoonnummer: 0800/999 62 (gratis)

naar boven