Hoe wordt het vakantiegeld van de aanvullende vakantie berekend?

Hoe wordt het vakantiegeld van de aanvullende vakantie berekend?

Hoewel we bij deze nieuwe regeling spreken over aanvullende vakantie betekent dit niet dat we hier kunnen spreken van extra vakantiegeld. Het vakantiegeld met betrekking tot deze aanvullende vakantie is immers de vervroegde betaling van een deel van het gewone vakantiegeld.

Voor de dagen aanvullende vakantie die opgenomen worden krijgt de werknemer een bedrag dat overeenstemt met het normaal loon (alsof hij gewerkt zou hebben).

Dit bedrag wordt het volgende jaar afgetrokken van het gewoon vakantiegeld waarop men normaal recht heeft (de som die hij dan ontvangt, is dus verminderd).

De berekening van het vakantiegeld voor de aanvullende vakantie is dezelfde als voor het gewoon vakantiegeld. Het percentage dat gebruikt wordt op de basislonen bedraagt evenwel 7,69% in plaats van 15,38% aangezien slechts een enkel en geen dubbel vakantiegeld toegekend moet worden.

Het brutovakantiegeld (vóór om het even welke inhouding) berekend voor de aanvullende vakantie, wordt vervolgens ter compensatie afgetrokken van het gewoon brutovakantiegeld op het ogenblik van de berekening ervan.
 

Details van de berekening van het aanvullend vakantiegeld

1) Werkelijk loon 100%

 

(2) Loon aan 108%

 

(3) Fictief loon

 

(4) Basisbezoldiging voor de berekening van het vakantiegeld

(2) + (3)

(5) Brutovakantiegeld

7,69% x (4)(#)

(6) Afhouding dubbel vakantiegeld

(5) x 0,057787*

(7) Solidariteitsbijdrage

1% x (5)

(8) Belastbaar aanvullend vakantiegeld

(5) - (6) - (7)

(9) Bedrijfsvoorheffing

17,16 ou 23.22% x (8)

(10) Nettovakantiegeld

(8) - (9)

(11) Berekening van de afhouding op het nettovakantiegeld

 

(#) Indien het berekend brutovakantiegeld hoger ligt dan het gevraagde recht op aanvullende vakantie moet een proportionele regel toegepast worden: (aangevraagd aantal dagen vakantie/berekend aantal dagen aanvullende vakantie )* brutovakantiegeld.
* De coëfficiënt 0,057787 = 6,8/15,38 (berekening van het dubbele vakantiegeld waarop de bijdrage toegepast wordt) x 13,07% (het percentage van de bijdrage)

 

Details van de berekening van het gewoon vakantiegeld met compensatie van het vakantiegeld voor aanvullende vakantie

(1) Werkelijk loon 100%

 

(2) Loon aan 108%

 

(3) Fictief loon

 

(4) Basisbezoldiging voor de berekening van het vakantiegeld

(2) + (3)

(5) Brutovakantiegeld

15,38% x (4)

(5bis) Brutovakantiegeld na compensatie

(5) – te compenseren brutovakantiegeld

(6) Afhouding dubbel vakantiegeld

(5bis) x 0,057787*

(7) Solidariteitsbijdrage

1% x (5bis)

(8) Belastbaar aanvullend vakantiegeld

(5bis) - (6) - (7)

(9) Bedrijfsvoorheffing

17,16 of 23.22% x (8)

(10) Nettovakantiegeld

(8) - (9)

(11) Berekening van de afhouding op het nettovakantiegeld

 

* De coëfficiënt 0,057787 = 6,8/15,38 (berekening van het dubbele vakantiegeld waarop de bijdrage toegepast wordt) x 13,07% (het percentage van de bijdrage)
 

Voorbeelden van berekeningen van het vakantiegeld

Prestaties 2022 – Vakantiegeld voor « aanvullende » vakantie 2022

 

Belastbaar
≤ € 1 440 (17,16 %)

Belastbaar
> € 1 440 (23,22 %)

Werkelijk loon 100%

10 000,00

22 159,16

Fictief loon (ziekte, AO,…)

500,00

1 542,21

Brutoloon 108% + fictief loon

11 300,00

25 474,10

Brutovakantiegeld

868,97

1 958,96

Afhouding dubbel vakantiegeld

50,21

113,20

Solidariteitsbijdrage

8,69

19,59

Belastbaar vakantiegeld

810,07

1 826,17

Bedrijfsvoorheffing

139,01

424,04

Nettovakantiegeld aanvullende vakantie

671,06

1 402,13

 

Prestaties 2021 - Vakantiegeld voor gewone vakantie 2022 met compensatie

 

Belastbaar
≤ € 1 440 (17,16 %)

Belastbaar
> € 1 440 (23,22 %)

Brutoloon 100%

10 000,00

22 159,16

Fictief loon (ziekte, AO,…)

500,00

1 542,21

Brutoloon 108% + fictief loon

11 300,00

25 474,10

Brutovakantiegeld voor compensatie

1 737,94

3 917,92

Reeds uitbetaald brutovakantiegeld
(aanvullende vakantie)

868,97

1 958,96

Brutovakantiegeld na compensatie

868,97

1 958,96

Afhouding dubbel vakantiegeld

50,21

113,20

Solidariteitsbijdrage

8,69

19,59

Belastbaar vakantiegeld

810,07

1 826,17

Bedrijfsvoorheffing

139,01

424,04

Nettovakantiegeld gewone vakantie

671,06

1 402,13